Ideer til aktiviteter i Grumstrup og opland
Resultater af workshop 7. maj 2019
Emne IdŽ Uddybning Interesse/bidrag/hj¾lp Status
K¿kken St¿rre K¿kken Mobile kogeplader og elstik (S¿ren)
Kokkeklub/madklub L¾rer at lave mad.
En hverdagsaktivitet, hvor nogle laver mad mens pŒr¿rende kan komme og spise med (Jan og Mads)
Bolchebagning
Kagebagning
Suppedasen ƒn gang mŒnedligt i vinterhalvŒret serveres billig suppe til 30 kr. pr person (Helle)
N¿dvendigt med store gryder og store kogeblus.
Mad for b¿rn B¿rnemadklub
B¿rnefest hvor b¿rnen hj¾lper med mad og oppyntning (Karen)
Madkub for enlige/enker/enkem¾nd F¾llesskab om madlavning for enlige. 
F¾lles julebagning Man kan f.eks. medbringe forskellige slags dej og sŒ rulle ud og forme i f¾llesskab.
Kr¾ver st¿rre ovn.
Hvis dejen skal laves i k¿kkenet kr¾ver det stor r¿remaskine.
Kan ogsŒ v¾re et arrangement, hvor dem der ikke bager laver mad, sŒ der afsluttes med f¾lles julefrokost.
F¾llesspisning Flere skriver f¾llesspisning pŒ sedler - interesse for at bibeholde f¾llesspisning.
Aktiviteter udend¿rs F¾lles grillaften i bŒlhytten
F¾lles gŒtur Ugentlig f¾lles gŒtur for alle der har lyst. Kl 19.30 ca. 1-1,5 times varighed Helle
F¾lles frokost Frokost i skoven
Frokost i engen
Samlet gŒtur og frokost i det fri (Helle)
En tur ud i det blΠF.eks. til den genfundne bro eller lignende steder
Solsafari i engen 1. tur = solnedgang i engen
2. tur = solopgang i engen
Vi starter med at gŒ samlet ud i engen, hvor vi spreder os ud, sŒ vi kan opleve sol op/nedgang hver for sig. Derefter en varm drik (kaffe/kakao) f¿r vi gŒr samlet tilbage.
Helle
"Nak og ¾d" aktivitet
Brug bolden Grumstrup
Havehj¾lp Hj¾lp hinanden i haven - f.eks. ligesom koncept i hylke
F¾lles rundbold pŒ sportspladsen
Aktiviteter ¿vrige Poolbord S¿ren og Tobias
FredagscafŽ Gensyn m/dilletant
Br¾tspilsaften
Vis mig din hobby
Fredagscafeen kan bruges som pr¿veklud pŒ koncepter. Har folk lyst til at spille br¾tspil? Er der interesse for dilletant igen?
--> brug muligheden
F¾lles fjernsyn i forsamlingshuset Fodbold EM/VM, Championsleage o.a. Thomas 
Foredrag Susanne 
B¿rneaktiviteter Eks. m¿des i forsamlingshuset til forskellige lege, sanglege eller lign. 
Familieaktiviteter
Koncert
Fornyelser af arrangementer i byen (vi er godt pΠvej)
Projekter Vedligehold af stier Aage
K¿n landsby + renovering af pladser Kontakt til kommune + plan Thomas 
Byforsk¿nnelse Blomsterbramme
Blomster ved byskilte
Blomster i byen
St¿ttefest
Lene, Thomas og Bjarne har flere ideer til dette og har bl.a. v¾ret i gang med at lave model over byen.
GŒrdbutik
B&B
F¾lles uddeling/indk¿bsordning
Ideer til borgerforeningen Vedligehold af boldbane Snak med kommune om vedligehold af baner (klip og opkridtning)
Banerne er et aktiv
Opfordring til alle at de hejser flag for lokale konfirmander. 
Aktivitetsudvalg
Udvalg med eget mindre budget til aktiviteter eller ad hoc udvalg --> fordeling af ansvar. Start = personlig kontakt (Helle)
Kan  v¾re med til at ¿ge motivation blandt andre end bestyrelsesmedlemmerne --> fordeling af arbejdet/byrder
G¿re det nemt at starte nye aktiviteter Lave en vejledning/manual til at arrangere en ny aktivitet i forsamlingshuset
Byens histore Gl. matrikel kort
F¾stere, sl¾gter, huse, gŒrde, oprindelse
Thomas 
Hvordan arrangere vi nemt spontane aktiviteteter? Kan v¾re en udfordring at g¿re folk opm¾rksomme pŒ et spontant arrangement pŒ sportspladsen eller legepladsen. Hvordan kan vi give besked til hinanden? IdŽ om at hejse et flag der indikere det.
Facebook kan bruges, men mŒske ser folk det ikke tidsnok.