Bestyrelse

Formand
Aage Frandsen
8653 1415 / 4018 5815
email: formand@grumstrupweb.dk

Næstformand og kasserer
Wiebe Huitema
6142 4545
email: kasserer@grumstrupweb.dk

Sekretær og hjemmesideansvarlig
Berith Toftgaard
6067 0220
email: sekretaer@grumstrupweb.dk

Jan Nielsen
2616 5086
email: jkn@grumstrupweb.dk

Per Nymann
4036 4159
email: pn@grumstrupweb.dk

Kevin Brummerstedt
7025 4256
email: kb@grumstrupweb.dk

Mette Frandsen
40 33 58 15
e-mail: mf@grumstrupweb.dk

Suppleant: Helle Nedergaard Johansen
51 20 89 51

Skriv et svar