• Så er vi i gang

Så er vi igang – og nu sætter vi for alvor i gang 🙂

Afstemningen er afsluttet og resultat ligger klar: Tak til arbejdsgrupperne for deres store forberedende arbejde – og tak til alle de fremmødte for deres tid, interesse og gode spørgsmål.

prioriteringsafstemningSom det fremgår af ovenstående er der allerede nu sat penge af til flere store projekter. Pga. afstemningsresultatets fordeling, valgte initiativgruppen at fravige princippet om kun at i gangsætte for 75.000 kr. – og i stedet igangsættes allerede nu for 85.000 kr.
De resterende penge + evt. overskud fra de igangsatte projekter vil blive fordelt på de afventende projekter henover efteråret.

De to store projekter (2 og 4) får formentlig brug for ekstra hænder under udførelsen – og arbejdsgrupperne vil, når de er klar til det, bede om hjælp fra jer derude; tag godt imod tilbuddet og bliv en del af fællesskabet.

Sidder du allerede nu og ved, du har lyst til at hjælpe (evt. på et af de andre projekter) – så byd endelig ind og tag fat på en fra initiativgruppen eller en fra arbejdsgrupperne.

Udover de prioriterede projekter herover, arbejder grupperne også videre med en masse ideer, hvor man har vurderet, det ikke er nødvendigt med økonomi til. Da projekterne, der finansieres med midler fra Tryg Landsby skal gennemføres i år, kan nogle af de andre projekter måske blive udsat af hensyn til tid og arbejdspres i arbejdsgrupperne.

De bedste hilsner – og på gensyn
Initiativgrupper, Grumstrup – Tryg Landsby 2016

tryglandsbyflyer