• Fællesmøde 20/9 2022 – resume

STIER I LANDSKABET

Det eksisterende gåturskort vil blive opdateret – og de berørte lodsejere vil blive kontaktet, for at høre, om de eksisterende ruter må blive på kortet. Kortet vil, som nu, alene blive uddelt i Grumstrup og omegn, og være tilgængelig på grumstrup-web.dk. Derudover tilføjes et par nye ruter til kortet; de vil være ”trampestier”, altså uden anlæg af grusbelægning eller andet. Det undersøges også, om der evt. kan laves alternative gåruter til Hovedgård.

 

GRØNNE OMRÅDER OG TRAFIKSIKKERHED

Forslag om at vende krydset Grumstrupvej/Lundgårdevej + bump ved forsamlingshuset er bragt til kommunen. Ingeniøren herfra bærer den videre.

Der er udarbejdet skitseforslag til ny anvendelse af boldbanen + det grønne areal ved branddammen. Ideerne vil blive præsenteret på et par workshops, så alle kan byde ind og supplere.

Derudover arbejdes der med at tage kontakt til kommunen + andre landsbyer, der har lavet lignende projekter for at få retningslinjer, lovkrav og inspiration.

 

CYKELSTIGRUPPEN

Arbejdsgruppen har haft møde med de fire lokale byrådspolitikere. Politikerne var engageret og virkede oprigtigt interesserede. En tilbagemelding fra Lisbeth (medlem af Horsens byråd) er, at cykelstien Gjesing-Hovedgård er først på listen over supercykelstiprojekter, som Horsens kommune vil arbejde for fremadrettet.

Der arbejdes videre med at påvirke det politiske niveau – både gennem kontakt med politikere og gennem relevante, kommunale udvalg.

Mantraet for gruppen er: Altid Assendrup-Vedslet-Grumstrup-Hovedgård; vi skal hele vejen.