• Takster

Vandværket blev i 2013 toprenoveret.
Vandværket leverer vand til Grumstrup og omegn.

Vandværket leverer målerbrønd og vandur.
Forbruger afholder udgift til tilslutning på nærmeste hovedledning.
Efter etablering overgår vandledning indtil målerbrønd til vandværkets ansvar.

Takstblad 2023:

  • Tilslutningsafgift: kr. 16.000,00
  • Fast afgift pr. år: kr. 500,00
  • Vand pr. m3: kr. 5,00
  • Vandskat pr. m3: kr. 6,18

 

Alle beløb er ekskl. moms.