• Arbejdsgrupper

Se pdf-fil her

INIATIVGRUPPEN:
Gundula Ströh Jensen, Hanne Hansen, Kirsten Jahn Nielsen – 40 59 16 53, Per Nymann,
Helle Nedergaard Johansen – 51 20 89 51

1. Tiltag ved kommunen
Tovholder/-ere: Lars Peter Jensen 22 73 67 26 / 20 23 57 27

Idéer fra borgermøde:
Fodgængerfelt på Lundgårdevej mellem forsamlingshuset og legepladsen
Evt. sær-afmærkning ved arrangementer udendørs ved forsamlingshuset
Solceller på gadelys
Lapning af huller i vejene
Fortov ved landevejen/Grumstrupvej – hjørnet om til busstop ved landevej rettes op
Bedre vedligehold af boldbanerne

2. Projektor til forsamlingshuset
Tovholder/-ere: Kevin 41 17 86 80

Idéer fra borgermøde:
Projektor, internet, PC og evt lydanlæg (F.eks. til livestreaming af foredrag ved Folke Universitetet)
Projektor til film-aften/foredrag

3. Information om/fra/til byen
Tovholder/-ere:
Wiebe Huitema 61 42 45 45
Marianne 28 51 10 84

Idéer fra borgermøde:
Info-/opslagstavler 2-3 steder i byen
Infopunkter rundt om i byen ved interessante bygninger eller landskaber
Fælles digital platform med informationer om byens borgere. Hvem bor, hvor, hvad laver de, hvem kan hjælpe – hvem har brug for hjælp

4. Digital Kommunikation
Tovholder/-ere: Kirsten Jahn Nielsen – 40 59 16 53

Idéer fra borgermøde:
SMS-kæde eller SMS via web
WIFI i forsamlingshuset
Mail/SMS til kommunikation
What’s App-gruppe Grumstrup
Hvordan kommer vi ud til så mange som muligt?

5. Nye tiltag legepladsen/forsamlingshuset
Tovholder/-ere: Birthe 27 12 14 62

Idéer fra borgermøde:
Bålhytte/bålsted
Bålhus på legepladsen
Bålhytte
Bedre hegn på boldbanen
7-mands mål til boldbanen
Få ordnet boldbanen med mål og “kridt” – så ungerne kan spille noget mere om aftenen/i fritiden
Opfriskning af bad og toilet i kælderen (forsamlingshuset)
Få frisket legepladsen op, nye borde-/bænkesæt (er lavet/er på vej!)
Beskæring af træer på legepladsen, så mooncars kan køre rundt
Små hytter/huler til legepladsen
Mere udeleg for børn (Nye gyngestativer er sat op!)
Klatrebane
Vandbane på legepladsen
Kælkebakke til om vinteren
Beplantning/krat på legepladsen

6. Mød din nabo/nabohjælp
Tovholder/-ere:
Marianne 28 51 10 84
Birthe 27 12 14 62

Idéer fra borgermøde:
Byport
Indkøbsordning/hjælp til indkøb
Velkomst til nye borgere/folder
Digital Bybog
Skiltekampagne: “Hils på din nabo” “Vink og få smil tilbage”
Grumstrup = Hilsen-by

7. Arrangementer
Tovholder/-ere:
Jan 26 16 50 86
Lisbeth 22 15 93 47
Henrik 42 39 01 39Silas/Franck 26661328
Rasmus 20 24 34 15
Gundula 31 75 72 33 gundula@fibermail.dk

Ideer fra borgermøde:
BørneBio/Klub-hygge
Fredagsbar med børne-hjørne
Fælles filmaften
Fredagscafé (musikcafé)
Byttemarked/Loppemarked/Retro
Fredagsbar med aktiviteter dart/kortspil
Spilleaften (digitale spil som FIFA)
Fredagsbar, spil, sofaer
Tur til paintball-bane
Egnshistorie om vores landsby/byvandring
Rollespil (Tobias og Lisbeth)
Foredragsaften (x2)
Sommerfest – dukkevognsoptog; dekorer din vogn med blomster/pynt
Bogklub/litteraturklub – evt med foredrag
Levende julekalender i landsbyen
Byttebogs-system
The Julekalender (Peter Soenen)
Ungdomsaften
Vej-konkurrencer
Tegneklub
Motorværksted – markræs – modelfly – fjernstyrede biler
Bål-/maddag for børn
Vis mig din hobby
Øl-/vin-/rom-/whiskey-smagning
Sang- og musik aften
Fællesspisning (evt. med mad udefra?)
Bustur ud i det blå – foredrag i forsamlingshuset

8. Ud sammen
Tovholder/-ere:
Majken 40 86 73 04
Helle 51 20 89 51 nedergaard@johansen.mail.dk

Idéer fra borgermøde:
Mobilt ude-stor-køkken
Vandreruter omkring byen
Genoptryk af vandrekort

9. Nye større tiltag
Tovholder/-ere: Helle 51 20 89 51

Idéer fra borgermøde:
Skater-/rullebane
By-tingmøde
Et borgerhus som er åbent for spontane og uformelle aktiviteter; bordtennis, fodbold, spil, ludo, fredagsbar
Fælles kæmpegrill
Gokartbane
En hal
Lufthavn
Bygge byens kæmper – kæmpefigurer, der tages frem ved særlige lejligheder (Peter Soenen)

10. Byforskønnelse
Tovholder/-ere: Svend 24 80 63 99

Idéer fra borgermøde:
Fliser under bord-/bænkesæt ved branddammen
Piletræet ved branddammen trænger til beskæring
2 stk. rønnetræer er gået ud og bør fældes, inden de falder i dammen – evt. 2 nye plantes
Træfpunkt ved branddammen – fliser – bænk – planter
Grønt liv i byen (blomster)