• Landsbyrådet

Landsbyrådet er:

PICT0665– Et samarbejdsorgan for en bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land i Horsens Kommune.

– Et kontaktforum mellem landsbyerne i kommunen samt landsbyernes samlede kontaktled til kommunen og andre myndigheder.

Vores to kontaktpersoner er Helle Johansen, 5120 8951 og Kim Friis 

 

PICT0641

– Et kontaktforum for udveksling af ideer, erfaringer og synspunkter vedrørende landsbyforhold.