• Så kom vi igang

2. oktober 2021

Så kom vi i gang! 😊 

Tusind tak til alle, der var med til at starte projektet op i lørdag 2/10-2021. Hele 20 mennesker var med, da Mette Bjelke og Signe Østergaard fra Niras ledte os igennem projektet og efterfølgende byvandring. Alle mødte ind med fantastisk humør, stort engagement og masser af ideer. TAK for det! 

Men vi er ikke færdige. 

Vi er blot lige begyndt. 

Og du kan nå at være med!… 

Nu og resten af oktobermåned har du mulighed for at komme med dine input. Der er hele to muligheder for at lade din stemme høre: 

Den ene måde er via et elektronisk spørgeskema, hvor du kan svare på spørgsmål, der handler om det at bo i Grumstrup generelt. Hvad er godt, hvad er skidt, hvad savner du, hvor ser du de store eller små potentialer? Spørgeskemaet finder du her: 

https://forms.gle/RiGhKxhSvWJMrcVYA

Den anden måde er ved at lave ved en registrering på et kort via Kollecto. Her kan du udpege steder, og samtidig lave en beskrivelse af udfordringen eller potentialet på stedet. Hvis du sidst i registreringen vælger at angive din mail-adresse*, deltager du med et lod i konkurrencen om et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen. Registrering af steder finder du via dette link: 

https://nirasmap.kollecto.dk/public?apiKey=c1b487c874a7455383bcfe3983483ca5&formId=dd475b94-2dd3-4364-b34b-1443e4409650

Svar fra spørgeskemaet og registreringerne med kollekto indgår alle i Niras videre analyse og arbejde. Vinteren igennem vil de arbejde med besvarelserne og udarbejde et materiale, som vi fremadrettet kan bruge som grundlag for fremtidige projekter – så vi sammen kan skabe en fælles fremtid for vores landsby. Så alle besvarelser tæller – også din! 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt endelig Anna Lise (40 15 95 06)eller Helle (51 20 89 51). Du kan også møde op til de fælles gåture, der annonceres på facebook – her kan du få hjælp. Derudover kan du møde os og få hjælp på følgende tidspunkter: 

– Onsdag 6/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Onsdag 20/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Lørdag 23/10 kl. 10:00 – vi mødes ved forsamlingshuset: her vil der være fokus på børnenes idéer 

Vi glæder os til at se jer – og se resultaterne af jeres registrering! 

Anna Lise og Helle  *Alle svar er anonyme og kobles i viderebearbejdningen ikke til mail-adresser. Mail-adresserne håndteres af alene af Niras, og de anvendes alene til lodtrækning. De slettes straks efter projektets afslutning.

Så kom vi i gang! 😊 

Tusind tak til alle, der var med til at starte projektet op i lørdag 2/10-2021. Hele 20 mennesker var med, da Mette Bjelke og Signe Østergaard fra Niras ledte os igennem projektet og efterfølgende byvandring. Alle mødte ind med fantastisk humør, stort engagement og masser af ideer. TAK for det! 

Men vi er ikke færdige. 

Vi er blot lige begyndt. 

Og du kan nå at være med!… 

Nu og resten af oktobermåned har du mulighed for at komme med dine input. Der er hele to muligheder for at lade din stemme høre: 

Den ene måde er via et elektronisk spørgeskema, hvor du kan svare på spørgsmål, der handler om det at bo i Grumstrup generelt. Hvad er godt, hvad er skidt, hvad savner du, hvor ser du de store eller små potentialer? Spørgeskemaet finder du her: 

https://forms.gle/RiGhKxhSvWJMrcVYA

Den anden måde er ved at lave ved en registrering på et kort via Kollecto. Her kan du udpege steder, og samtidig lave en beskrivelse af udfordringen eller potentialet på stedet. Hvis du sidst i registreringen vælger at angive din mail-adresse*, deltager du med et lod i konkurrencen om et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen. Registrering af steder finder du via dette link: 

https://nirasmap.kollecto.dk/public?apiKey=c1b487c874a7455383bcfe3983483ca5&formId=dd475b94-2dd3-4364-b34b-1443e4409650

Svar fra spørgeskemaet og registreringerne med kollekto indgår alle i Niras videre analyse og arbejde. Vinteren igennem vil de arbejde med besvarelserne og udarbejde et materiale, som vi fremadrettet kan bruge som grundlag for fremtidige projekter – så vi sammen kan skabe en fælles fremtid for vores landsby. Så alle besvarelser tæller – også din! 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt endelig Anna Lise (40 15 95 06)eller Helle (51 20 89 51). Du kan også møde op til de fælles gåture, der annonceres på facebook – her kan du få hjælp. Derudover kan du møde os og få hjælp på følgende tidspunkter: 

– Onsdag 6/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Onsdag 20/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Lørdag 23/10 kl. 10:00 – vi mødes ved forsamlingshuset: her vil der være fokus på børnenes idéer 

Vi glæder os til at se jer – og se resultaterne af jeres registrering! 

Anna Lise og Helle  *Alle svar er anonyme og kobles i viderebearbejdningen ikke til mail-adresser. Mail-adresserne håndteres af alene af Niras, og de anvendes alene til lodtrækning. De slettes straks efter projektets afslutning.


7. september 2021

 

Vær med til at skabe 

FREMTIDENS LANDSBY 

Gennem midler fra Horsens Kommune har vi (4 landsbyer: Vrønding, Sejet, Lundum/Rådved og Grumstrup) fået mulighed for at lave et projekt, hvor du kan være med til definere og skabe det gode landsbyliv nu og i fremtiden. I projektet har vi brug for din stemme og dine inputs, så vi i fællesskab kan tegne et billede af Fremtidens Landsby. 

Som udgangspunkt vil der blive arbejdet med følgende temaer: 

– Nye fællesskaber 

– Nye indbyggere 

– Attraktiv boligmasse (Sanering + mulighed for nye boliger) 

– Ny udnyttelse af gamle, fællesarealer 

Niras er hyret til at facilitere processen, og de vil bruge alle jeres input til at udarbejde en potentialeplan for landsbyen – og derudover komme med et idékatalog til alle landsbyer i og udenfor kommunen, der ønsker at arbejde med emnet. Resultaterne af analyserne, potentiale planer og idékatalog vil blive præsenteret i januar/februar 2022. 

Vi håber, I vil være med, så vi i fællesskab kan skabe rammerne og planen for et landsbyliv, vi ønsker at leve og være en del af: Fremtidens Landsbyliv. 

Anna-Lise Jørgensen og Helle Nedergaard Johansen