Fremtidens landsby

Suppedas og præsentation af oplæg fra Fremtidens Landsby

 

Tirsdag 15/3-2022 blev en potentialeplan for Grumstrup og opland præsenteret i Grumstrup Forsamlingshus. Planen er udarbejdet af Niras, der har fået opgaven gennem et udvalg, bestående af repræsentanter fra fire landsbyer i Horsens Kommune. De fire landsbyer gik for et par år siden sammen om at søge en særlig ”Tryg Landsbypulje”, der netop skulle støtte perspektiver for ”Fremtidens Landsbyer”.

Aftenen blev startet op med ”Suppedas”, hvor man mod en beskeden betaling kunne få suppe og brød serveret i hyggeligt selskab og fællesskab.

Efter maden præsenterede Mette og Signe fra Niras, den potentialeplan, de har udarbejdet. Planen er lavet med baggrund i en byvandring og data indhentet via app. Her havde borgerne i Grumstrup og opland mulighed for at komme med bemærkninger og ideer. Efterfølgende har Niras samlet informationerne og analyseret på dem – og de er nået frem til at seks områder eller emner repræsenterer særlige potentialer i Grumstrup og opland:

 

1: Aktivitetspladsen

En del af boldbanen kan udnyttes til andet og mere end boldspil – derudover bør der arbejdes på at sikre en mere sikker krydsning af Lundgårdevej i forbindelse med forsamlingshuset/boldbanen

 2: Byens torv

Krydset Lundgårdevej/Grumstrupvej kan potentielt blive et samlingspunkt og et forskønnet område. Derudover bør man kigge på en forbedring af trafiksikkerheden i krydset.

3: Branddammen

Ved branddammen ved krydset Grumstrupvej/Kjærsholmvej kan der skabes et grønt samlingssted og en lille pauseplads.

4: Stier i landskabet

Grumstrup ligger skønt i det omgivende landskab – men der er meget lidt gå-adgang til den fine natur. Det kan undersøges, om der er mulighed for at skabe nye spor eller stier, så der opstår flere muligheder for varierede gåture.

5: Cykelsti til Hovedgård

Det har i undersøgelsen vist sig, der er et stort ønske om en cykelsti til Hovedgård. En cykelsti kunne med fordel etableres i modsat retning også mod Assendrup og Vedslet, så der skabes bedre forbindelse mellem landsbyerne, der deler både historie, kultur og faciliteter.

6: Nyt liv i de gamle gårde

De mange gamle gårde i Grumstrup udgør en både historisk og kulturel værdi i byen. For at bevare disse bygningsmasser, kan det være en god ide at få belyst alternative anvendelsesmuligheder for dem, da flere af dem ikke længere har den oprindelige funktion

 

Du kan læse de fulde oplæg omkring hvert emne i den samlede potentialeplan via dette link: Landsbyplan-Grumstrup.pdf.

OBS! De viste illustrationer og linjer i potentialeplanen er visualisering af idéoplæg. De er således ikke konkrete forslag eller linjeføringer.

I en periode frem til starten af april har man mulighed for at tilkendegive interesse for et eller flere af emnerne ved at stemme på dem via et Facebook opslag, der bliver oprettet – eller man kan deltage i den videre udvikling af potentialerne.

 

Processen herfra forsætter allerede tirsdag 5. april 2022 kl. 19:00, hvor vi vil samle sammen på, hvilke potentialer, der har fået vist mest interesse – og hvor vi nedsætter arbejdsgrupper for de første projekter. Der bliver brug for alle kræfter – så har du lyst, så mød endelig op, eller kontakt Helle på mobil 51 20 89 51, hvis du har spørgsmål eller er forhindret i at møde op 5. april, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

 

En stor tak til alle, der var med 15/3, det var en fornøjelse at se og høre, hvordan I tog imod potentialeplanen – og der kom gang i nogle rigtig gode snakke rundt omkring. Nu glæder vi os til at se en masse lokale borgere, der vil bidrage til i fællesskab at præge Grumstrup og opland.

Anna-Lise, Silke, Karen og Helle

PS: udover den ”lokale” potentialeplan, har NIras også udarbejdet et mere generelt inspirationskatalog, der kan bruges andre steder i kommunen eller i landet generelt. Vil du se idekataloget, finder du det her:Idekatalog_Landsbyudvikling i Horsens Kommune_red.pdf