Fremtidens landsby2

2. oktober 2021


 

Så kom vi i gang! 😊 

Suppedas og præsentation af oplæg fra Fremtidens Landsby

Tirsdag 15/3-2022 blev en potentialeplan for Grumstrup og opland præsenteret i Grumstrup Forsamlingshus. Planen er udarbejdet af Niras, der har fået opgaven gennem et udvalg, bestående af repræsentanter fra fire landsbyer i Horsens Kommune. De fire landsbyer gik for et par år siden sammen om at søge en særlig ”Tryg Landsbypulje”, der netop skulle støtte perspektiver for ”Fremtidens Landsbyer”.

Aftenen blev startet op med ”Suppedas”, hvor man mod en beskeden betaling kunne få suppe og brød serveret i hyggeligt selskab og fællesskab.

Efter maden præsenterede Mette og Signe fra Niras, den potentialeplan, de har udarbejdet. Planen er lavet med baggrund i en byvandring og data indhentet via app. Her havde borgerne i Grumstrup og opland mulighed for at komme med bemærkninger og ideer. Efterfølgende har Niras samlet informationerne og analyseret på dem – og de er nået frem til at seks områder eller emner repræsenterer særlige potentialer i Grumstrup og opland:

1: Aktivitetspladsen

En del af boldbanen kan udnyttes til andet og mere end boldspil – derudover bør der arbejdes på at sikre en mere sikker krydsning af Lundgårdevej i forbindelse med forsamlingshuset/boldbanen

 2: Byens torv

Krydset Lundgårdevej/Grumstrupvej kan potentielt blive et samlingspunkt og et forskønnet område. Derudover bør man kigge på en forbedring af trafiksikkerheden i krydset.

3: Branddammen

Ved branddammen ved krydset Grumstrupvej/Kjærsholmvej kan der skabes et grønt samlingssted og en lille pauseplads.

4: Stier i landskabet

Grumstrup ligger skønt i det omgivende landskab – men der er meget lidt gå-adgang til den fine natur. Det kan undersøges, om der er mulighed for at skabe nye spor eller stier, så der opstår flere muligheder for varierede gåture.

5: Cykelsti til Hovedgård

Det har i undersøgelsen vist sig, der er et stort ønske om en cykelsti til Hovedgård. En cykelsti kunne med fordel etableres i modsat retning også mod Assendrup og Vedslet, så der skabes bedre forbindelse mellem landsbyerne, der deler både historie, kultur og faciliteter.

6: Nyt liv i de gamle gårde

De mange gamle gårde i Grumstrup udgør en både historisk og kulturel værdi i byen. For at bevare disse bygningsmasser, kan det være en god ide at få belyst alternative anvendelsesmuligheder for dem, da flere af dem ikke længere har den oprindelige funktion

Du kan læse de fulde oplæg omkring hvert emne i den samlede potentialeplan via dette link: Landsbyplan-Grumstrup.pdf

I en periode frem til starten af april har man mulighed for at tilkendegive interesse for et eller flere af emnerne ved at stemme på dem via et Facebook opslag, der bliver oprettet – eller man kan deltage i den videre udvikling af potentialerne.

Processen herfra forsætter allerede tirsdag 5. april 2022 kl. 19:00, hvor vi vil samle sammen på, hvilke potentialer, der har fået vist mest interesse – og hvor vi nedsætter arbejdsgrupper for de første projekter. Der bliver brug for alle kræfter – så har du lyst, så mød endelig op, eller kontakt Helle på mobil 51 20 89 51, hvis du har spørgsmål eller er forhindret i at møde op 5. april, men gerne vil være med i en arbejdsgruppe.

En stor tak til alle, der var med 15/3, det var en fornøjelse at se og høre, hvordan I tog imod potentialeplanen – og der kom gang i nogle rigtig gode snakke rundt omkring. Nu glæder vi os til at se en masse lokale borgere, der vil bidrage til i fællesskab at præge Grumstrup og opland.

Anna-Lise, Silke, Karen og Helle

PS: udover den ”lokale” potentialeplan, har NIras også udarbejdet et mere generelt inspirationskatalog, der kan bruges andre steder i kommunen eller i landet generelt. Vil du se idekataloget, finder du det her:Idekatalog_Landsbyudvikling i Horsens Kommune_red.pdf

Men vi er ikke færdige. 

Vi er blot lige begyndt. 

Og du kan nå at være med!… 

Nu og resten af oktobermåned har du mulighed for at komme med dine input. Der er hele to muligheder for at lade din stemme høre: 

https://forms.gle/RiGhKxhSvWJMrcVYA

https://nirasmap.kollecto.dk/public?apiKey=c1b487c874a7455383bcfe3983483ca5&formId=dd475b94-2dd3-4364-b34b-1443e4409650

Svar fra spørgeskemaet og registreringerne med kollekto indgår alle i Niras videre analyse og arbejde. Vinteren igennem vil de arbejde med besvarelserne og udarbejde et materiale, som vi fremadrettet kan bruge som grundlag for fremtidige projekter – så vi sammen kan skabe en fælles fremtid for vores landsby. Så alle besvarelser tæller – også din! 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt endelig Anna Lise (40 15 95 06)eller Helle (51 20 89 51). Du kan også møde op til de fælles gåture, der annonceres på facebook – her kan du få hjælp. Derudover kan du møde os og få hjælp på følgende tidspunkter: 

– Onsdag 6/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Onsdag 20/10 kl. 16:30 – vi mødes ved forsamlingshuset 

– Lørdag 23/10 kl. 10:00 – vi mødes ved forsamlingshuset: her vil der være fokus på børnenes idéer 

Vi glæder os til at se jer – og se resultaterne af jeres registrering! 

Anna Lise og Helle  *Alle svar er anonyme og kobles i viderebearbejdningen ikke til mail-adresser. Mail-adresserne håndteres af alene af Niras, og de anvendes alene til lodtrækning. De slettes straks efter projektets afslutning.


7. september 2021

 

Vær med til at skabe 

FREMTIDENS LANDSBY 

Gennem midler fra Horsens Kommune har vi (4 landsbyer: Vrønding, Sejet, Lundum/Rådved og Grumstrup) fået mulighed for at lave et projekt, hvor du kan være med til definere og skabe det gode landsbyliv nu og i fremtiden. I projektet har vi brug for din stemme og dine inputs, så vi i fællesskab kan tegne et billede af Fremtidens Landsby. 

Som udgangspunkt vil der blive arbejdet med følgende temaer: 

– Nye fællesskaber 

– Nye indbyggere 

– Attraktiv boligmasse (Sanering + mulighed for nye boliger) 

– Ny udnyttelse af gamle, fællesarealer 

Niras er hyret til at facilitere processen, og de vil bruge alle jeres input til at udarbejde en potentialeplan for landsbyen – og derudover komme med et idékatalog til alle landsbyer i og udenfor kommunen, der ønsker at arbejde med emnet. Resultaterne af analyserne, potentiale planer og idékatalog vil blive præsenteret i januar/februar 2022. 

Vi håber, I vil være med, så vi i fællesskab kan skabe rammerne og planen for et landsbyliv, vi ønsker at leve og være en del af: Fremtidens Landsbyliv. 

Anna-Lise Jørgensen og Helle Nedergaard Johansen